Aftryk

ejer af siden og ansvarlig for indholdet ifølge § 10 Absatz 3 MDStV:

Landgasthof Tarp
ejer: Frieda Tiedge Geschäftsführung Dirk Tiedge
Bahnhofstr. 1
24963 Tarp
Tyskland

Telefon: +49 (0) 46 38 / 89 230
Fax: +49 (0) 46 38 / 81 10

Juridisk ansvarsfraskrievelse

1. Adgang til og brug af denne hjemmeside bliver stillet til rådighed af Landgasthof Tarp på de nedenstående betingelser og vilkår.

2. Brug af denne hjemmeside er betinget af din accept af disse betingelser og vilkår som træder i kraft, første gang du benytter denne side. Landgasthof Tarp forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre disse betingelser og vilkår ved online-angivelse af ændringerne. Du er selv ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå oplysninger angivet online for i tide at blive opmærksom på sådanne ændringer. Din fortsatte brug af denne side er betinget af din accept af, at denne aftale eventuelt måtte blive ændret som følge af de angivne ændringer.

3. Selvom Landgasthof Tarp bestræber sig på at sikre, at denne side er tilgængelig 24 timer i døgnet, kan Landgasthof Tarp ikke gøres ansvarlig, hvis siden, uanset grunden hertil, er utilgængelig uanset tidspunktet herfor eller varigheden heraf.

4. Adgangen til denne side kan indstilles foreløbigt eller permanent og uden forudgående varsel.

5. Selvom Landgasthof Tarp og en hvilken som helst anden udbyder som f.eks. et lokalt turistbureau gør sit yderste for at sikre, at oplysningerne på denne side er korrekte, gives der ingen garanti – hverken udtrykkelig eller underforstået - for oplysningernes nøjagtighed, og hverken Landgasthof Tarp eller nogen anden udbyder påtager sig ansvar for fejl eller forglemmelser. Oplysninger på denne side kan indeholde unøjagtigheder eller skrivefejl. Oplysninger kan ændres og opdateres uden forudgående varsel. Denne hjemmeside udgør ikke et tilbud eller en aftale/kontrakt, men links til andre sider kan indeholde tilbud eller aftaler/kontrakter. Priser og oplysninger, der er tilgængelige, kan ændres uden varsel.

6. Det meste af det illustrative materiale, artwork, fotografier og tekster etc. som er gjort tilgængeligt fra denne side, er gjort tilgængeligt af den Kommune Tarp og os selv. Den Kommune har over for Landgasthof Tarp erklæret, at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder, men du kan ikke henholde dig til dette i nogen henseende. Noget af materialet er gjort tilgængeligt af andre, inklusive brugere af Landgasthof Tarp.de, som ligeledes har erklæret, at deres udgivne materiale ikke krænker tredjemands rettigheder. Du kan heller ikke henholde dig til dette i nogen henseende. Materialet er beskyttet af tysk og international lovgivning om immaterielle rettigheder og må på ingen måde kopieres eller reproduceres uden tilladelse fra Landgasthof Tarp. Tilladelse til at benytte materiale fundet på denne hjemmeside kan eventuelt opnås ved at kontakte Landgasthof Tarp med henblik på at opnå skriftlig tilladelse hertil.

7. Enhver meddelelse eller alt materiale, du sender eller overfører til Landgasthof Tarp over Internettet, er underlagt de specifikke regler, der er angivet i "privacy statement".

8. Landgasthof Tarp er ikke ansvarlig/hæfter ikke for skadeserstatning (inklusive uden begrænsning, erstatning for tab af omsætning eller tab af indtjening) som følge af indgået kontrakt, skadevoldende handling eller andet efter benyttelse af hjemmesiden eller manglende evne til at benytte denne hjemmeside eller materiale fra hjemmesiden eller på grund af anden handling eller en beslutning truffet som følge af oplysninger på denne side eller andet sådant materiale.

9. Landgasthof Tarp påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af en hjemmeside, som et link fra denne side måtte føre videre til. De linkede sider er ikke kontrolleret af Landgasthof Tarp, og Landgasthof Tarp er ikke ansvarlig for indholdet af linkede sider eller andre links indeholdt i en linket side eller ændringer i eller opdateringer af sådanne sider. Sådanne links er stillet til din rådighed på et "som beset" grundlag uden nogen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, for de oplysninger, som stilles til rådighed.

10. Hvis nogle af disse vilkår skulle blive bedømt til at være ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves på grund af lovgivningen i en stat eller et land, hvor det er hensigten, at disse vilkår skulle være gældende, skal disse vilkår adskilles og slettes fra bestemmelsen, og de tilbageværende betingelser og vilkår skal fortsætte med at være i kraft og fortsætte med at være bindende og med at kunne håndhæves.

11. Disse betingelser og vilkår skal være underlagt tysk lov og fortolkes herefter. Ethvert retsskridt eller retsforfølgning vedrørende disse betingelser og vilkår eller parternes forpligtelser i forbindelse hermed skal udelukkende kunne indbringes for en kompetent domsmyndighed i Tyskland.

12. Landgasthof Tarp er ikke ansvarlig for fejludskrifter vedrørende priser eller andre oplysninger og forbeholder sig retten til at berigtige fejl uden varsel

Konzeption, Design, Realisierung & Betreuung:

rimpel.net - websolutions and more

Online Marketing
rimpel.net

Kappelner Str. 8
24996 Sterup

Telefon: +49 46 37 / 96 38 78
Telefax: +49 46 37 / 96 38 79

E-Mail: info@rimpel.net
Internet: http://www.rimpel.net